Logo dizajn

Dobro oblikovani logotip osnova je svake dobre prezentacije firme ili ustanove.

Upravo je logotip zaslužan za pozitivan prvi utisak, ali i prepoznatljivost na duže vreme.

Prije izrade logotipa u razgovoru s klijentom pokušavamo odrediti:

  • čime se firma ili ustanova bavi, koja je njena misija i ciljevi
  • kakav je postojeći vizualni identitet, ima li firma ili ustanova svoje zaštitne (ili uobičajene) boje i slično
  • ima li ograničenja na broj upotrebljenih boja (npr. broj boja nije problem kod izrade logotipa za web stranice, ali broj boje može značajno uticati na cenu štampe logotipa za različite materijale i medije (vizit karte, vozila, majice, kape, šolje i drugo…)
  • u koliko varijacija treba načiniti logo (npr. u boji i crno-bijeli)

Nakon upoznavanja klijenta i njegovih potreba:

  • izrađujemo do 3 idejnih rešenja logotipa (zaštitnog znaka, amblema, brenda)
  • klijent bira jedno od ponuđenih rešenja i daje eventualne predloge za korekciju/poboljšanje logotipa
  • mi dorađujemo logotip prema klijentovim predlozima (u osnovnu cenu uključene su do dve korekcije prema klijentovim predlozima)
  • moguć je veći broj korekcija sa klijentom odnosno prisustvo sa dizajnerom ali je to potrebno posebno ugovoriti (veća cena)
  • prema potrebi izrađujemo dodatne varijacije logotipa (npr. crno-bela varijanta, u drugoj kombinaciji boja i slično)
  • na kraju sledi isporuka logotipa klijentu u vektorskom i rasterskom formatu