Maskota

Šta je to maskota?

Maskota je likovna ilustracija koja prenosi poruku Vaše delatnosti. Kao vizuelni identitet maskota je zapaženija u očima posmatrača nego uobičajeni logo firme.

Karakteristika maskote je da je zgodnog likovnog sadržaja i samim tim je posebno upotrebljiva u reklamne svrhe.

Atraktivan grafički dizajn maskote – od 36.000,00 dinara!

Nudimo Vam izradu vizuelno atraktivnih maskota, karikatura i ilustracija od 36.000,00 dinara!
U uslugu je uključeno:

  • do 2 revizije i korekture
  • isporuka u vektorskom i rasterskom formatu
  • * više varijanti maskote, veći broj revizija ili direktan rad s dizajnerom nije uključen u ovu cenu
  • Maskote mogu i ne moraju sadržati logotip firme.

Zatražite ponudu za izradu maskote ili ilustracije – ponuda je neobavezujuća!