Vizitkarta

Šta je to vizitka ili vizitkarta?

Vizitka ili vizitkarta (od nemačkog visitenkarte, što znači posetnica) je papir formata najčešće 90×50 mm ili 85×55 mm na kojem se nalaze kontakt informacije o nekoj osobi, firmi ili organizaciji. Vizitke se razmenjuju tokom upoznavanja kao pogodnost i pomoć pamćenju.

Poslovne vizitke najčešće sadrže ime, naziv i logotip firme ili organizacije, informacije o kontaktu, kao što su adresa, telefonski broj, broj mobilnog, broj faksa, e-mail adresa i adresa web stranica. Ponekad se na vizitkama nalaze PIB, matični broj firme i broj poslovnog računa.

Vizitke mogu biti jednostrane ili dvostrane. Kod dvostranih vizitki često se na drugu stranu stavljaju iste informacije kao na prvoj strani, ali na nekom drugom jeziku ili se nabrajaju delatnosti kojima se firma ili pojedinac bave.

Dopadljiv i moderan dizaj vizitki – za samo 2.500,00 dinara!

Nudimo Vam izradu modernih i dopadljivih vizitkarti. U uslugu je uključeno:

  • do 3 idejna rešenja (koncepta) vizitkarte
  • do 2 revizije i korekture odabranog rešenja
  • po želji klijenta dizajn jednostrane ili dvostrane vizitke
  • isporuka u formatu spremnom za štampu
  • mogućnost štampanja vizitki – cena već od 1.500,00 dinara + dostava
  • *dizajn logotipa nije uključen u cenu izrade vizitkarte
  • *veći broj idejnih rešenja, veći broj revizija ili rad sa dizajnerom nije uključen u ovu cijenu

Zatražite ponudu za dizajn vizitki – ponuda je neobavezujuća!